Kórusaink

Gaudete! Énekkar

A nívós egyházi zene ápolása kilenc évtizedre tekint vissza egyházközségünkben. Gazdag hagyományú énekkarunk a nagy ünnepeken zenekari kísérettel, egyéb alkalmakkor – a liturgikus előírásokhoz is alkalmazkodva – orgonával, vagy a cappella végzi zenei szolgálatát – évente 8-9 alkalommal.

1998-ban Gyarmati Tóth Tamás karnagy újjászervezte és azóta vezeti templomunk klasszikus énekkarát, amely ekkor vette fel a „Gaudete!” (Örvendjetek!) nevet. A vegyeskar magját a 15-20 éve hűséges, péntek estéjüket a karének művelésére szánó tagok adják. Az énekkar közösségi életét a próbákon és ünnepi szolgálatokon túl egyéb összejövetelek – adventi gyertyagyújtás, keresztút, a foglalkozások utáni spontán együttlétek – is jelentik, amikor a tagok kötetlen formában élhetik meg összetartozásukat. 

Az énekkar jövője új tagok bekapcsolódásán múlik, ezért kérjük mindazokat, akik az egyházi zene művelésére képesek, jelentkezzenek a pénteki próbákon 18.00 órától a templomtoronyban, a karteremben!

Vezető: Gyarmati Tóth Tamás

E-mail: gaudeteenekkar@margitos.hu


Margitos Ifjúsági Énekkar

A Szent Margit Templom életének ma már nélkülözhetetlen része az 1975-ben életre hívott ifjúsági énekkar. A kezdő lendületet a nagymarosi találkozók adták, ahol az alapító tagok először találkozhattak Sillye Jenővel és dalaival. Az új kórus hamar népszerű lett a fiatalok körében, így létszáma a következő években harmincháromra duzzadt. Az énekkar azóta több újjászervezésen is átesett, generációk adták egymásnak a stafétabotot, megházasodtak, gyermekeik születtek. Az átmeneti időkben a létszám ugyan lecsökkent, de a maradók mellé mindig jöttek énekelni vágyó, imádkozó fiatalok. Sőt, az sem szokatlan, hogy sok éves kihagyás után az egykori tagok ismét csatlakoznak a kórushoz.

1980 óta a Veni Sancte-tól a Te Deum-ig minden hónap első vasárnapján a 18.00 órai szentmise a Szent Margit Templomban gitáros szentmise.

Minden énekelni vágyót szeretettel várunk közösségünkbe! A próbákat minden hó első vasárnapját megelőző pénteken 19.00-21.00 óra között tartjuk a templomban, a Pince Klubban.

További információkért kattints ide! :)

Vezető: Nagykáldi Szabolcs

E-mail: mienk@margitos.hu


Schola

Templomunk legifjabbakból álló énekkara a gregorián schola. A kórus vasárnap és főbb ünnepeken a mise liturgikus tételeit énekli a 9.00 órai családos szentmisén, alkalmanként többszólamú motettákat is megszólaltatva. Szeretettel hívunk és várunk minden énekelni szerető gyermeket és fiatalt, hogy csatlakozzon scholánkhoz!

Próbáinkat a szentmisét megelőzően, vasárnap 8.30 órakor tartjuk a templomban.

Vezető: Vargha Viktor, Mészáros Melinda

E-mail: schola@margitos.hu


Fügefa Zenekar

A 2023 januárjában alakult Fügefa Zenekar egy meghívásos alapon működő, fiatalokból álló gitáros zenekar, amely minden vasárnap a 19.30 órai ifjúsági mise zenei szolgálatát látja el.

A névválasztás nem volt véletlenszerű, hiszen a fügefa a Bibliában egy rendkívül sokrétű szimbólum: emberi, hiszen megfelelően gondozva sok gyümölcsöt terem, emellett az Istennel való találkozás helyszíne is. Árnyékában pihenni és imádkozni lehet, erre több példát olvashatunk a Szentírásban.

„Amikor Jézus látta, hogy Nátánáel közeledik hozzá, így szólt: »Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!« Nátánáel megkérdezte: »Honnan ismersz engem?« Jézus így felelt: »Még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt.« Nátánáel erre elismerte: »Rabbi, Te vagy az Isten Fia, Te vagy Izrael Királya.«” (Jn 1,47-49)

Rendszeres zenei szolgálatunk a fügefa árnyéka kíván lenni, ami nyugodt környezetet biztosít mindenki számára, aki imádkozni vágyik, és ezáltal segít megtapasztalni Isten jelenlétét.

Facebook-oldalunk elérésehez kattintsatok ide, a Néri Szent Fülöp mise kottáját pedig ide kattintva érhetitek el.

Vezető: Halász Balázs

E-mail: fugefazenekar@margitos.hu