Felnőtteknek

Fiatal felnőttek

Fontos számunkra a párbeszéd, a konstruktív elmélkedés a hitről, a tudományról, a világról, a mindennapi életről. Lényeges eleme a találkozóknak a közös ima, a Szentírás olvasása. Kellően rugalmas, közösen összeállított félévi tematika mentén haladunk (pl. Laudato si' olvasása), illetve havonta-kéthavonta igyekszünk beiktatni egy-egy közös kulturális programot (pl. kiállítás, film, agapé stb.) is. A találkozókhoz elengedhetetlen a tagok kreativitása, kritikus gondolkodása, aktivitása, testvéri lelkülete.

Alkalmainkat keddenként 19.00 - 20.30 között tartjuk a plébánián.

Vezető: Urbanek Rudolf atya

E-mail: fiatalfelnott@margitos.hu


Katekumen csoport

Immár negyedik évét kezdte meg 2021. szeptember közepén templomunkban a jelen rendszerben felnőtt katekumen csoportunk. A katekumenek csoportos képzése a beavató szentségekben (keresztség, bérmálás, Oltáriszentség) való részesedésre készít fel. Van, aki ugyan részesült gyermekként a keresztség szentségében, de nem kapott katolikus nevelést, így nem volt elsőáldozó, és nem bérmálkozott, ezért jön közénk, de van olyan idősebb testvérünk is, aki most készül fel a bérmálkozásra. Van, aki személyes, belső indíttatásból csatlakozik. Van, akit kedvese hoz közénk, hogy megkeresztelt Krisztus-hívőként szentségi házasságban tudják összekötni életüket, közös hittel szeressék egymást és majdan születő gyermekeiket. Van, akit házastársa, családja hite – és szeretetteli ösztökélése – hoz csoportunkba. Ha szeretnél megkeresztelkedni, a bérmálkozás szentségében szeretnél részesülni vagy nem voltál még elsőáldozó, szívesen látunk. Biblikus alapon, Jézus Krisztus személyén, az isteni szereteten keresztül mutatjuk be Egyházunk hitét. A csoportban a keresztény közösség őszinte szeretetét is meg tudjuk tapasztalni.

Alkalmainkat csütörtökönként 18.45 - 20.30 között tartjuk a plébánián.

Vezető: Dr. Kocsis Vilmos Zoltán

E-mail: katekumen@margitos.hu


Veletek maradok

Az elmúlt években beavató szentségekben részesült felnőttek részére indult a „Veletek maradok” nevű csoport.

A katekumen hittanok után többeknek tetszett volna, hogy tovább haladhassanak, illetve örömmel vették, hogy tovább „képezhetik” magukat hitük megismerésében.

A II. Vatikáni Zsinat dogmatikus konstitúciója a „Dei verbum” a következőket mondja ki: „Isten ..., aki az ember szívét megindítja és Istenhez téríti, az értelem szemét megnyitja, és mindenkinek megadja az »igazság elfogadásának és hitének édességét«. A Szentlélek folyton tökéletesíti hitünket adományai által, hogy egyre mélyebben megértsük a kinyilatkoztatást.”

Csoportunknak éppen ez az alapvető közelebbi célja: mélyebben megérteni azt, amit hiszünk.

Találkozásaink során együtt imádkozzuk a zsoltárokat, és a Szentírásban nekünk adott imákat, együtt olvassuk és tanulmányozzuk a Szent Könyveket, hogy köztünk és bennünk is „terjedjen és dicsőségre jusson az Úr tanítása”; (2Tesz 3,1), szívünket pedig töltse el egyre jobban a kinyilatkoztatásnak az Egyházra bízott kincse.

Ebben az évben a Szentírásról magáról és a megtestesült Igéről, Jézus Krisztusról olvasunk, beszélgetünk, elmélkedünk.

Aki indíttatást érez, hogy csatlakozzon hozzánk, azt munkarendjétől függően várjuk szeretettel hétfőnként 19:00 – 20:30 vagy szerdánként 17:15 – 18:45 óra közt a plébánián.

Vezető: Dr. Kocsis Vilmos Zoltán

E-mail: veletekmaradok@margitos.hu


Magnificat

A Magnificat csoport idősebb felnőttek egyfajta haladó hittancsoportja. 14 évvel ezelőtt Várnai Péter atya hozta létre és azóta is folyamatosan, heti rendszerességgel találkozunk. Ebben az évben hétfőnként 16:30 órától az esti szentmise kezdetéig templomunk földszinti hittantermében (majd a templomfelújítás kezdetétől a plébánián) tartjuk az összejöveteleinket.

Mindenkit várunk, aki nyitott a Szentírás vagy az egyház életének, történetének mélyebb megismerésére.

Az összejöveteleket az Esti zsolozsma elimádkozásával kezdjük, ezt követi a tanítás, melyet a közösség vezetője vagy az előzetesen megbeszélt témából felkészült testvérünk tart.

Az adventi és a nagyböjti/húsvéti időkben irodalmi csemegékkel is készülünk az ünnepekre. Közösségként figyeljük, segítjük és imában hordozzuk egymást.

A foglalkozás utáni esti szentmisén közösen veszünk részt és a Befejező imaórával zárjuk alkalmainkat.

Az egyéb felmerült információkat, szervezéseinket, kéréseinket és kérdéseinket a Magnificat csoport levelezőlistáján osztjuk meg.

Vezető: Rétsághy Zsolt

E-mail: magnificat@margitos.hu


Baba-mama Klub

Otthon vagy a babáddal, és szívesen beszélgetnél hozzád hasonló Édesanyákkal? Többre vágysz, mint egy felszínes játszótéri beszélgetés? Eleged van már az online csoportok kommentháborúiból?

Ez esetben itt a helyed, legyél Te is tagja a „Margitos” Baba-mama Klubnak!

Őszinte beszélgetések várnak Rád, megértő és figyelmes közösségben. Felekezeti hovatartozás nélkül várunk mindenkit szeretettel kéthetente szerdánként 10:00 – 12:00 óra között a plébánián.

Bízunk benne, hogy az egészségügyi helyzet is lehetővé teszi majd a találkozásainkat!

Megtalálsz minket a Facebookon is: "Margitos" Baba-Mama klub

Vezető: Aladics Nikolett

E-mail: babamama@margitos.hu


Keresztény Édesanyák Szent Mónika Közössége

Plébániai közösségünk 2007. május 14-én jött létre, ezzel csatlakozva ahhoz az imamozgalomhoz, mely 1987-ben Madridban alakult és hírét 1992-ben Róna Gábor jezsuita atya hozta haza. Célunk, hogy naponta imádkozzunk gyermekeink hitéért. A nemzetközi mozgalom eszményképül Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édesanyját választotta. Innen ered közösségünk neve, melynek fővédnöke 2005. január 28. óta Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek.

Plébániai közösségünk saját imalapot készített. A közösséghez tartozó édesanyák naponta elmondják otthonaikban és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is az imalapon szereplő napi imádságot.

Havonta egy alkalommal (jelenleg minden hónap második szerdáján) közösségünk a templomban is találkozik. Ekkor rózsafüzért imádkozunk, majd a szándékainkra mondott szentmise hallgatása után rövid szentségimádásban tárjuk az Úr elé kéréseinket, hálánkat.

Közösségünk imaórája a hittanteremben ezután kezdődik, majd kis beszélgetésekre, köszöntésekre is nyílik lehetőség.

Évente két alkalommal országos zarándoklaton veszünk részt, így csatlakozunk az országos közösséghez is. Évente több alkalommal körleveleket kapunk mind az országos vezetéstől, mind lelkivezetőnktől, Kürtösi Krisztián atyától.

Szeretettel várunk közösségünkbe minden Édesanyát, aki szeretne gyermekei hitéért imádkozni és egy lelkes közösséghez tartozni. Édesanyák, fogjunk össze az imában!

Vezető: Izsák Ágnes

E-mail: szentmonika@margitos.hu


Egészségmegőrző Tornacsoport

Mottó: „Ép testben ép lélek”

Nyolcadik éve működik Egészségmegőrző Tornacsoportunk, dr. Eőry Ajándok útmutatása szerint. Hétfőnként találkozunk az esti szentmise után a földszinti hittanteremben, jó idő esetén pedig a templomkertben (majd a templomfelújítás kezdetétől a plébánián) 18:45-kor.

A gyakorlatok egyszerűek, nem igényelnek külön felszerelést, csak kényelmes cipőt. Gyermekkortól kezdve idős felnőttkorig szívesen látunk bárkit, nemcsak hölgytestvéreinket, hanem férfiakat is. A tornagyakorlatok végeztével imádsággal fejezzük be közösségi együttlétünket.

Időpont változásról, egyéb hírekről a tornacsoport levelezőlistáján értesítjük egymást.

Vezető: Ludányiné Muschinek Györgyi

E-mail: torna@margitos.hu


Nyugdíjas Klub

A nyugdíjasokkal minden hónap első szerdáján, délutánonként találkozunk a Szent Margit Templom előtt délután 14:45-kor. Általában múzeumba vagy kiállításra megyünk, de előfordul, hogy filmet nézünk a plébánián. Az aktuális program a plébánia vasárnapi hirdetésében található. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Vezető: Visy Róbertné, Éva

E-mail: nyugdijasklub@margitos.hu


Karitász

Karitász csoportunk 2019. május 9-én vette fel a „Kalkuttai Szent Teréz Anya” nevet, újjáalakulásának egy éves évfordulóján. A karitász a görög eredetű CARITAS szóból származik, jelentése: SZERETET. Ezért is választottuk Kalkuttai Szent Teréz gondolatát jelmondatunknak: „Nem az a fontos, mi mindent teszünk, hanem az, hogy tetteinkben mennyi a szeretet.”

Célunk a kezdetektől, hogy a keresztény értékek szerint figyeljünk egymásra, segítsük a rászoruló családokat, a beteg, idős és magányos embereket.

Főbb tevékenységeink:

  • A környéken élő idős és beteg testvéreink látogatása otthonukban. Segítséget nyújtunk bevásárlásban, hivatalos ügyek intézésében, illetve gyógyszer kiváltásában.
  • Alkalmanként szívesen sétálunk, beszélgetünk valamelyik közeli parkban. Rendszeresen látogatjuk a Napfény Otthon idős lakóit is.
  • Húsvétra és karácsonyra élelmiszercsomagot készítünk és eljuttatjuk rászoruló családok. magányos idős testvérek részére. A Katolikus Karitász és a Magyar Élelmiszerbank által szervezett élelmiszergyűjtésben is aktívan részt veszünk. Az Élelmiszerbanktól kapott tartós élelmiszer adományokból készítjük el a gyerekek Mikulás és karácsonyi csomagjait, a téli és nyári táborok csemegéit.
  • Szent Erzsébet ünnepe alkalmából az Erzsébet kenyérkék osztása is a mi feladatunk.
  • Adventban a Katolikus Karitász az „Egymillió csillag a szegényekért” nemzetközi akciója keretén belül gyertyát árulunk.
  • A nyugdíjas karácsony, valamint a „cipősdoboz” akció és a karácsonyi adomány gyűjtés is része csoportunk tevékenységének.
  • Fiataljaink ruhabörzét is szerveztek már.

Plébániánk életében, programjaiban rendszeresen részt veszünk. Szívesen fogadunk minden új tagot, érdeklődőt. Amennyiben valaki csak egy-egy alkalommal tud segíteni, vagy csak a kapcsolatai révén, akár csak egy-egy ötlettel járul hozzá feladataink elvégzéséhez, az is hasznos számunkra. Már az együtt gondolkodás, a segítő szándék, a lelki közösségvállalás is megerősítést jelent, amely nélkülözhetetlen csoportunk munkájában.

Érdeklődni, felajánlást tenni a +36 20 663 9599 telefonszámon, Miklósné Dorogházi Mária közösségvezetőnél lehet.

Vezető: Miklósné Dorogházi Mária

E-mail: szentterezkaritasz@margitos.hu