Schola

Templomunk legifjabbakból álló énekkara a gregorián schola. A kórus vasárnap és főbb ünnepeken a mise liturgikus tételeit énekli a 9.00 órai családos szentmisén, alkalmanként többszólamú motettákat is megszólaltatva. Szeretettel hívunk és várunk minden énekelni szerető gyermeket és fiatalt, hogy csatlakozzon scholánkhoz!

Próbáinkat a szentmisét megelőzően, vasárnap 8.30 órakor tartjuk a templomban.

Vezető: Vargha Viktor, Mészáros Melinda

E-mail: schola@margitos.hu