Pünkösdi nagymise zenekari kísérettel

2024. május 19-én, Pünkösdvasárnap a 10:30 órai szentmisén templomunk Gaudete! Énekkara látja el a zenei szolgálatot zenekari kísérettel és énekes szólisták közreműködésével. A szentmisén templomunk régi hagyományának megfelelően Joseph Haydn: B-dúr miséje hangzik el. Az adományok fölajánlásakor Händel: Messiás című oratóriumából a közismert és közkedvelt Halleluja tétel, míg a szentáldozás alatt Esterházy Pál: Harmonia Caelestis című sorozatából a Veni Creator Spiritus kezdetű kantáta szólal meg. 

Az együttest Gyarmati Tóth Tamás karnagy vezényli.