Hirdetések - 2024.05.12.

Urunk mennybemenetele

  1. Ma szentórát tartunk titokcserével 17.00 órától. Május többi napján pedig égi édesanyánkat köszöntjük a loretoi litánia eléneklésével 17.30 órakor.
  2. Az idei bérmálás most következő szombaton, pünkösd előestéjén, 18.00 órakor lesz templomunkban. Imádkozzunk szeretettel bérmálkozóinkért!
  3. Jövő vasárnap, pünkösdvasárnap 10.30 órakor a Gaudete! Énekkar zenekari kísérettel, énekes szólistákkal emeli az ünnepi mise fényét, hallgassuk meg minél többen.
  4. A következő családi kirándulást május 25-ére, szombatra szervezzük. Részletek a jövő héten.
  5. Az úrnapi oltárok díszítéséhez cserepes virágokat örömmel fogadunk. Június 1-én, szombaton lehet leadni őket a sekrestyében, ugyanígy a virágszirmokat, amelyeket a körmenetnél használunk majd az Úr dicsőségére.
  6. Autóbuszos plébániai zarándoklatra hívjuk Testvéreinket június 8-ára, szombatra. Meglátogatjuk Majkpusztán a kamalduli remeteséget, Bodajkon a Mindenkor Segítő Szűz Mária templomban szentmisén veszünk részt, a Bakonybéli Szent Mauricius bencés monostorban pedig lehetőségünk lesz együtt zsolozsmázni a szerzetesekkel. További felvilágosítás az információs ponton.
  7. Májusban imádkozzunk az édesanyákért! Aki szeretne szentmisét kérni élő vagy elhunyt anyukájáért, most megteheti, ha ráírja édesanyja keresztnevét a Margit-fülkénél kitett cédulák egyikére. Az itt felírt miseszándékokra szentmisét fogunk felajánlani.