Általános Feltételek

A jelen dokumentumot nem rögzítettük papír alapon, kizárólag elektronikus formában tároljuk, és ebben a formában fogadja el a látogató is, ugyanakkor nem minősül írásbeli szerződésnek, magatartási kódexre nem utal. Az online befizetésekkel, adományozással kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elektronikus, vagy telefoni elérhetőségeinken a rendelkezésére állunk.

A jelen dokumentum hatálya a Plébánia weblapján (www.margitos.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen dokumentum folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://margitos.hu/altalanos-feltetelek

Az online adományozási felület üzemeltetőjének (a továbbiakban: Plébánia) adatai:

A Plébánia neve: Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánia
A Plébánia székhelyének postai címe: 1132 Budapest Váci út 34.
A Plébánia elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@margitos.hu
Statisztikai számjele: 19818960 9491 559 01
Adószáma: 19818960-1-41
Bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 11100104 – 19818960 – 36000001
A kommunikáció nyelve: magyar
Adományozással kapcsolatos problémák kezelése: Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánia, 1132 Budapest, Váci út 34., E-mail: info@margitos.hu
A tárhely neve, címe, e-mail címe: RACKFOREST KFT., 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11., info@rackforest.hu

Alapvető rendelkezések

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a jelen Feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A jelen Feltételek 2021. augusztus 1. napjától hatályosak és visszavonásig hatályban maradnek. A Plébánia jogosult egyoldalúan módosítani a jelen Feltételeket, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználóit. A Felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a link használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A Felhasználó, amennyiben használja a Plébánia által üzemeltetett Adomány weboldalt, a jelen Feltételekben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult az online adomány oldalt használni.

A Plébánia fenntart magának minden jogot a küldött link, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint ezek terjesztése tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Plébánia írásos hozzájárulása nélkül.

Az adományozás menete

A www.margitos.hu/fizetes felületen kérjük kiválasztani az adomány összegét és célját, valamint beállítani, hogy egyszeri vagy havi rendszerességű adománnyal kívánja támogatni a Plébániát.

A Plébánia nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező problémákért. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a befizető Felhasználót terheli a felelősség.

A Felhasználó az Adományozási felület használatával a jelen Feltételeket elfogadja.

A Felhasználó minden személyes adatát az info@margitos.hu e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a Plébánia bármikor törli.

A szükséges személyes adatok megadása után a kártyás fizetési felületen van mód az adomány befizetésére.

A befizetést követően automatikusan sikeres fizetési felületre irányítja a befizető Felhasználót.

A fizetés teljesítése

Az adományok kényelmes és biztonságos online kifizetését a CIB Bank Zrt. biztosítja. A Felhasználó bankkártyájának adatai Plébániánkhoz nem jutnak el. A rendszer négyféle kártyatípust fogad el:

  • MasterCard,
  • Visa,
  • Visa Electron és
  • Maestro

Elállás

A Plébániának nem áll módjában az adomány értékét visszatéríteni.

Kapcsolat

Az alábbi elérhetőségeken jelezheti egyéni kifogásait és kérhet információt a megrendelésével kapcsolatban:
Budapest-Újlipótvárosi Árpád-házi Szent Margit Plébánia
E-mail: info@margitos.hu
Tel.: +36 20 289 3425