Kezdőlap

Kapcsolat

Hirdetés

Templomunk

Szentségek

Képgaléria

Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

Isten = szeretet

    

 

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Szentgyónási lehetőségek 

 

 

Kolping Katolikus Iskola

 

 


 

 

2017. június 18.

Úrnapi körmenet

Krisztus Szentséges Teste és Vére ünnepén a 9 órai szent­mi­sé­hez kapcsolódva tartjuk meg az Úrnapi kör­me­ne­tet. A megelőző héten vi­rág­szir­mo­kat gyűjtünk, melyet a sekrestyében lehet leadni. A körmenetre várjuk a Nagy­mi­se résztvevőit, hogy kicsit korábban, kb. 10 órára érkezve kapcsolódjanak be a közös ünneplésbe!

 

2017. június 27.

Szent László király

Az esti szentmisét követően közösségi együttlétre, bog­rá­cso­zás­ra hívjuk templomunk híveit a kertbe. Köszönettel vesszük, ha saját készítésű süteménnyel hozzájárulnak az Agapéhoz.

 

Egész nyáron

Fotopályázat

A nyári szünetre foto­pá­lyá­za­tot hirdetünk "Nyáron ebben a templomban imádkoztam" címmel. A képeket szep­tem­be­rig gyűjtjük, és a leg­job­ban sikerült felvételeket templomunkban kiállítjuk és díjazzuk.

 

2017. júni.28-júli.2.

Hittanostábor

Gyermekeink a Börzsöny hegység lábánál vesznek részt tá­bo­ro­zá­son. Kísérjük őket imád­sá­gunk­kal, hogy testileg-lelkileg felfrissülve, egész­ség­ben térhessenek majd haza.

 

2017. július 18.

Szentségimádási nap

A nyári szünetben a hétfő esti szent­ség­imá­dás is szünetel. Hagyományos szent­ség­imá­dá­si napunkat július 18-án tartjuk templomunkban, amikor imádkozva mindannyian személyesen lehetünk együtt az Oltári­szentségben köztünk élő Krisztussal.

 

2017. szeptember 3.

Ifjúsági mise temp­lo­munk gi­tá­ros kó­ru­sa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a tanévben minden hónap első vasárnapján a 18 órai szentmisén.

 

2017. szeptember 7.

Az Emmánuel kö­zös­ség nyílt napja temp­lo­munk­ban az esti szent­mi­sé­vel kez­dő­dően az iskolaév hónapjainak első csütörtöki napján 18 órától.

 

Nemrég történt:

Húsvét vigíliája

Nagycsütörtök

Nagyböjti triduum

Közös keresztút a templomban

Családi kirándulás

Családi kirándulás

Szent Margit búcsú

== 2016 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Bíborosi nagymise

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 

Kapcsolat

    Információk:

 

Árpád-házi Szent Margit Templom

            (Budapest, XIII. Lehel tér)

 

Szentmisék rendje

            Hétköznap:     7   és    18 órakor

            Szombaton:     7   és    18 órakor

            Vasárnap:       7:30,     9 (családok miséje),   10:30,    12;   és este   18 órakor.

 

Sekrestye (templom!) telefonszáma (hívható a szentmisék és hittanórák idején):

                                      06-20-775-3462

 

Lelkipásztoraink:

                        Várnai Péter c. prépost, plébános - ideiglenesen betegszabadságon

                       Dr. Kálmán Antal plébániai kormányzó - oldallag,

                               a Béke téri Szent László Plébánia plébánosi teendőinek ellátása mellett

                       Monostori László helyettes plébános

                   Horváth József kisegítő lelkész

 

Árpád-házi Szent Margit Plébánia

            Budapest, 1132 Váci út 34. I. em. 6.

                                   (Csanády utcai saroknál)

            Tel./Fax.:        329-48-93

            Irodai mobil: 06-20-289-3425

            E-mail:           margit.pleb@gmail.com

            Honlap:           www.margitos.hu

Irodai szolgálat:

Hétfőn                                    15 - 18 óráig

Kedden      10 - 12 óráig
Szerdán
    10 - 12 óráig és 15 - 18 óráig,

Csütörtökön nincs irodai fogadás.

Pénteken   10 - 12 óráig.

 

A plébániai irodán lehet

szentmiseszándékokat kérni,

adományokat felajánlani,

az egyházközségi hozzájárulást befizetni,

a szentségek felvételének szándékát jelezni,

és más egyházi adminisztrációs ügyeket intézni.

 

 

Az Egyházközségi hozzájárulás összegét mindenki maga határozhatja meg. Az egyház azt ajánlja, hogy aki önálló jövedelemmel rendelkezik, e jövedelmének legalább 1%-át fordítsa egyházunk lelkipásztori tevékenységének, ill. egyházközsége működésének támogatására.

Egyházközségünk számára a hozzájárulást befizethetik

személyesen a plébánia irodáján a fent jelzett ügyeleti időben,

a sekrestyében a szentmisék előtt vagy után, ill.

a templom bejárata közelében elhelyezett kis asztalon megtalálható készpénz-átutalási megbízáson (sárga „csekk”).

Az egyházközségi hozzájárulás közvetlenül is átutalható a plébánia

11100104 - 19818960 - 36000001

számú bankszámlájára. A közleményben kérjük megjelölni az adomány célját (pl. Egyházközségi hozzájárulás)!

       Nagyobb összegű adományokról kérésre az év végén a szükséges adatok megadása után a plébániai irodán adóigazolást állítunk ki, amely alapján az adomány összegének egy része a személyi jövedelemadóból a törvények szerint levonható.

 

 

 

 

Honlapunkkal kapcsolatos hozzászólásait ide várjuk!

 

 

 

Közösségeink:

Baba-Mama klub

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Sacra Vocale Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

  

  

Adója 2 x 1%-ának fel­hasz­ná­lásáról ren­del­kez­het! Kérjük, tá­mo­gassa a
Kolping Gimnázium ala­pít­ványát, (adósz.:18187654-1-42) és a Magyar Katolikus Egyházat!

 

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink: