Kezdőlap

Kapcsolat

Hirdetés

Templomunk

Szentségek

Képgaléria

Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

Isten = szeretet

    

 

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Szentgyónási lehetőségek 

 

 

Kolping Katolikus Iskola

 

 


 

 

2017. október

A Szűzanya hónapjában minden nap 17:15-tól imádkozzuk a Szentolvasót templomunkban. Várjuk a napi 5 perc rendszeres imád­sá­got vállaló híveket a Rózsafüzér-koszorúk ha­gyo­má­nyá­hoz való csat­la­ko­zás­ra. Jelentkezés a sek­res­tyé­ben.

 

2017. október 13.

Zarándoklat

Pénteken 8:30-kor a temp­lom­tól indulunk közös za­rán­dok­latra a Fatimai Szűzanya tiszteletére épült soroksári Szent István király plé­bá­ni­a­temp­lom­hoz. Az út 3 km-es utolsó szakaszát a Mária Rádió zarándokcsoportjával együtt gyalogosan tesszük meg. Szeretettel hívunk mindenkit!

 

2017. október 14.

Ave Maria

Templomunk orgonistája, Vargha Viktor és énekes vendége, Horváth Csaba előadásában a zenetörténet legszebb Ave Maria meg­ze­né­sí­té­se­iből hall­gat­ha­tunk meg ismert, és ritkán hall­ha­tó darabokat is. A hang­ver­seny szombaton, az előesti szentmisét követően, 19 óra­kor ingyenesen hall­gat­hatják meg.

 

2017. október 15.

Templomszentelés évforduló

Templomunk fel­szen­te­lé­sé­nek 84. év­for­du­ló­ján az ünnepi szentmisét 10:30-kor Beran Ferenc Újlaki plé­bá­nos atya mondja, a zenei szolgálatot pedig Gaudete! Énekkarunk végzi. A szent­misén kevésbé ismert egyház­zenei művek is felhangzanak.

 

2017. november 2.

Az Emmánuel kö­zös­ség nyílt napja temp­lo­munk­ban az esti szent­mi­sé­vel kez­dő­dően az iskolaév hónapjainak első csütörtöki napján 18 órától.

 

2017. november 5.

Ifjúsági mise temp­lo­munk gi­tá­ros kó­ru­sa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a tanévben minden hónap első vasárnapján, ezúttal az új, 19:30 órai szentmisén.

 

Nemrég történt:

Húsvét vigíliája

Nagycsütörtök

Nagyböjti triduum

Közös keresztút a templomban

Családi kirándulás

Családi kirándulás

Szent Margit búcsú

== 2016 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Bíborosi nagymise

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 

Kapcsolat

    Információk:

 

Árpád-házi Szent Margit Templom

            (Budapest, XIII. Lehel tér)

 

Szentmisék rendje

            Hétköznap:     7   és    18 órakor

            Szombaton:     7   és    18 órakor

            Vasárnap:       7:30,     9 (családok miséje),   10:30,    12; este   18,    19:30 órakor.

 

Sekrestye (templom!) telefonszáma:                      06-20-775-3462

 

A templom nyitvatartása:                          Látogatói szabályzat itt olvasható

            Hétköznap:     6:30 - 19 óráig

             Vasárnap:      7       - 21 óráig

 

Lelkipásztoraink:

                       Monostori László plébániai kormányzó

                       Lakatos Bence káplán

                   Horváth József kisegítő lelkész

 

Árpád-házi Szent Margit Plébánia

            Budapest, 1132 Váci út 34. I. em. 6.

                                   (Csanády utcai saroknál)

            Tel./Fax.:        329-48-93

            Irodai mobil: 06-20-289-3425

            E-mail:           margit.pleb@gmail.com

            Honlap:           www.margitos.hu

Irodai szolgálat:

Hétfőn                                    15 - 18 óráig

Kedden      10 - 12 óráig
Szerdán
    10 - 12 óráig és 15 - 18 óráig,

Csütörtökön nincs irodai fogadás.

Pénteken   10 - 12 óráig.

 

A plébániai irodán lehet

szentmiseszándékokat kérni,

adományokat felajánlani,

az egyházközségi hozzájárulást befizetni,

a szentségek felvételének szándékát jelezni,

és más egyházi adminisztrációs ügyeket intézni.

 

 

Az Egyházközségi hozzájárulás összegét mindenki maga határozhatja meg. Az egyház azt ajánlja, hogy aki önálló jövedelemmel rendelkezik, e jövedelmének legalább 1%-át fordítsa egyházunk lelkipásztori tevékenységének, ill. egyházközsége működésének támogatására.

Egyházközségünk számára a hozzájárulást befizethetik

személyesen a plébánia irodáján a fent jelzett ügyeleti időben,

a sekrestyében a szentmisék előtt vagy után, ill.

a templom bejárata közelében elhelyezett kis asztalon megtalálható készpénz-átutalási megbízáson (sárga „csekk”).

Az egyházközségi hozzájárulás közvetlenül is átutalható a plébánia

11100104 - 19818960 - 36000001

számú bankszámlájára. A közleményben kérjük megjelölni az adomány célját (pl. Egyházközségi hozzájárulás)!

       Nagyobb összegű adományokról kérésre az év végén a szükséges adatok megadása után a plébániai irodán adóigazolást állítunk ki, amely alapján az adomány összegének egy része a személyi jövedelemadóból a törvények szerint levonható.

 

 

 

 

Honlapunkkal kapcsolatos hozzászólásait ide várjuk!

 

 

 

Közösségeink:

Baba-Mama klub

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Sacra Vocale Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

  

  

 

 

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink: