Kezdőlap

Kapcsolat

Hirdetés

Templomunk

Szentségek

Képgaléria

Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

Isten = szeretet

    

 

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Szentgyónási lehetőségek 

 

 

Kolping Katolikus Iskola

 

 


 

 

2017. december 4-től

6:30 - Rorate

Advent idején minden hét­köz­nap reggel 6:30 órakor Rorate szentmisét mondunk, és ekkor lehetőség van szentgyónásunk elvégzésére! A szentmise után közös reg­ge­li­re hívunk meg min­den­kit! A reggeli előkészítésében való segítségre a sek­res­tyé­ben lehet jelentkezni!

 

2017. december 16.

Gyertyagyújtás

Advent szombatjain az esti szentmise előtt, 17:45-kor a temp­lom bejárata mellett el­he­lye­zett adventi koszorún gyújtjuk meg a következő gyer­tyát. Szeretettel hívjuk a testvéreket!

 

2017. december 20.

ANGyAL

Az Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak sorozatában szerdán este bűnbánati liturgiát és imaestet tartunk, melynek keretében legalább 10 helyen lehet majd gyónni templomunkban.

 

2017. december 21-23.

Triduum

Szeidel Péter atya vezeti 3 napos lelkigyakorlatunkat az esti 18 órai szentmisék keretében.

 

2017. december 22.

Ifjúsági Rorate

A hajnali szentmisén a MIÉnK gitáros kórus végzi a zenei szolgálatot.

 

Nemrég történt:

Húsvét vigíliája

Nagycsütörtök

Nagyböjti triduum

Közös keresztút a templomban

Családi kirándulás

Családi kirándulás

Szent Margit búcsú

== 2016 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Bíborosi nagymise

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 

Kapcsolat

    Információk:

 

Árpád-házi Szent Margit Templom

            (Budapest, XIII. Lehel tér)

 

Szentmisék rendje

            Hétköznap:     7   és    18 órakor

            Szombaton:     7   és    18 órakor

            Vasárnap:       7:30,     9 (családok miséje),   10:30,    12; este   18,    19:30 órakor.

 

Sekrestye (templom!) telefonszáma:                      06-20-775-3462

 

A templom nyitvatartása:                          Látogatói szabályzat itt olvasható

            Hétköznap:     6:30 - 19 óráig

             Vasárnap:      7       - 21 óráig

 

Lelkipásztoraink:

                       Monostori László plébániai kormányzó

                       Lakatos Bence káplán

                   Horváth József kisegítő lelkész

 

Árpád-házi Szent Margit Plébánia

            Budapest, 1132 Váci út 34. I. em. 6.

                                   (Csanády utcai saroknál)

            Tel./Fax.:        329-48-93

            Irodai mobil: 06-20-289-3425

            E-mail:           margit.pleb@gmail.com

            Honlap:           www.margitos.hu

Irodai szolgálat:

Hétfőn                                    15 - 18 óráig

Kedden      10 - 12 óráig
Szerdán
    10 - 12 óráig és 15 - 18 óráig,

Csütörtökön nincs irodai fogadás.

Pénteken   10 - 12 óráig.

 

A plébániai irodán lehet

szentmiseszándékokat kérni,

adományokat felajánlani,

az egyházközségi hozzájárulást befizetni,

a szentségek felvételének szándékát jelezni,

és más egyházi adminisztrációs ügyeket intézni.

 

 

Az Egyházközségi hozzájárulás összegét mindenki maga határozhatja meg. Az egyház azt ajánlja, hogy aki önálló jövedelemmel rendelkezik, e jövedelmének legalább 1%-át fordítsa egyházunk lelkipásztori tevékenységének, ill. egyházközsége működésének támogatására.

Egyházközségünk számára a hozzájárulást befizethetik

személyesen a plébánia irodáján a fent jelzett ügyeleti időben,

a sekrestyében a szentmisék előtt vagy után, ill.

a templom bejárata közelében elhelyezett kis asztalon megtalálható készpénz-átutalási megbízáson (sárga „csekk”).

Az egyházközségi hozzájárulás közvetlenül is átutalható a plébánia

11100104 - 19818960 - 36000001

számú bankszámlájára. A közleményben kérjük megjelölni az adomány célját (pl. Egyházközségi hozzájárulás)!

       Nagyobb összegű adományokról kérésre az év végén a szükséges adatok megadása után a plébániai irodán adóigazolást állítunk ki, amely alapján az adomány összegének egy része a személyi jövedelemadóból a törvények szerint levonható.

 

 

 

 

Honlapunkkal kapcsolatos hozzászólásait ide várjuk!

 

 

 

Közösségeink:

Baba-Mama klub

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

  

  

 

 

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink: