Kezdőlap

Kapcsolat

Hirdetés

Templomunk

Szentségek

Képgaléria

Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

Isten = szeretet

    

 

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Szentgyónási lehetőségek 

 

 

Kolping Katolikus Iskola

 

 


 

 

2017. december 4-től

6:30 - Rorate

Advent idején minden hét­köz­nap reggel 6:30 órakor Rorate szentmisét mondunk, és ekkor lehetőség van szentgyónásunk elvégzésére! A szentmise után közös reg­ge­li­re hívunk meg min­den­kit! A reggeli előkészítésében való segítségre a sek­res­tyé­ben lehet jelentkezni!

 

2017. december 16.

Gyertyagyújtás

Advent szombatjain az esti szentmise előtt, 17:45-kor a temp­lom bejárata mellett el­he­lye­zett adventi koszorún gyújtjuk meg a következő gyer­tyát. Szeretettel hívjuk a testvéreket!

 

2017. december 20.

ANGyAL

Az Adventi és Nagyböjti Gyónási Alkalmak sorozatában szerdán este bűnbánati liturgiát és imaestet tartunk, melynek keretében legalább 10 helyen lehet majd gyónni templomunkban.

 

2017. december 21-23.

Triduum

Szeidel Péter atya vezeti 3 napos lelkigyakorlatunkat az esti 18 órai szentmisék keretében.

 

2017. december 22.

Ifjúsági Rorate

A hajnali szentmisén a MIÉnK gitáros kórus végzi a zenei szolgálatot.

 

Nemrég történt:

Húsvét vigíliája

Nagycsütörtök

Nagyböjti triduum

Közös keresztút a templomban

Családi kirándulás

Családi kirándulás

Szent Margit búcsú

== 2016 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Bíborosi nagymise

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 

Címlap


 

Advent

Adventi készülethez imádság, elmélkedés, cselekvés minden napra.
Letölthető innen.

 

2017. december 10. - Advent 2. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –

 

2017. december 3. - Advent 1. vasárnapja


Homília meghallgatása:

Monostori László atya

 

– o –

 

Évközi idő


2017. november 26. Évközi 34. vasárnap - Krisztus Király ünnepe


Homíliák meghallgatása:

Lakatos Bence atya            Fábry Kornél atya

 

– o –


2017. november 19. Évközi 33. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Lakatos Bence atya

 

– o –


2017. november 12. Évközi 32. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Kovács Zoltán atya            Fábry Kornél atya

 

– o –


2017. november 5. Évközi 31. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –


2017. november 2. Halottak napja


Homília meghallgatása:

Fábry Kornél atya

 

– o –


2017. november 1. Mindenszentek ünnepe


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –


2017. október 29. Évközi 30. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

Bényei Botond CM (Lazarista szerzetes) atya

 

– o –

 


2017. október 22.

Évközi 29. vasárnap

- Missziók vasárnapja

 

 


Homíliák meghallgatása:

 

 

Monostori László atya            Törő András atya

 

 

 

 

 

– o –

 


2017. október 15. Templomunk felszentelésének 84. évfordulója

 

 

 

 

Monostori lászló plébániai kormányzó atya homíliája az esti szentmisén

 

Kedves Újlipótvárosi Testvérek!

Ma van templomunk, az Árpád-házi Szent Margit templom felszentelésnek 84. évfordulója. Ezen a napon, 1933. október 15-én SERÉDI JUSZTINIÁN bíboros úr felszentelte a templomot. Úgy érzem, hogy ennek a beszédnek több fontos célja is lehet. Egyrészt elmélkedhetünk arról, hogy mit jelent a mi életünkben a templom, másrészt visszaidézhetjük a kort, amikor épült, és megkérdezzük: Milyen lelkülettel figyelték a templom alapjainak a lerakását az akkor itt élő emberek? Miért választották a Szent Margit nevet? Ezek az események mit üzennek számunkra?

Az emberek általában úgy gondolkodnak, hogy a templom szent hely, Isten háza, ahol jelen van az Isten. Mi katolikus keresztények is valljuk, hogy szent hely, Isten háza, de azt is hozzátesszünk, hogy ahol Jézus Krisztus örök áldozata jelenné válik számunkra, és ahol ezzel az áldozattal mi keresztény emberek egyesülhetünk. Ahol saját egyéni áldozatunkat Jézus áldozatához kapcsolhatjuk, és ezáltal a mi áldozatunk is megszentelődik, értékessé válik. SZENT PÁL APOSTOL azt mondja, hogy amikor Jézus áldozatával lélekben egyesülünk, akkor mi is templommá válunk. "Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek?" (1.Kor 3,16) Jézussal való találkozás megszenteli az embert. Erről hallunk a mai evangéliumban is. Jézus szentsége, szeretete vonzotta a kis Zakeust. Jézus közelébe akart kerülni. És amikor ez sikerül, Jézus eljön a házába, akkor ez ember megtisztul, és nagy elhatározást tesz: "Nézd Uram, a vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette" (Lk, 19,1-10) Zakeus közel került Jézushoz, és ennek hatására megtisztult és megszentelődött.

Ennek ismeretében érdemes visszaidézni a kort, amiben a templom épült. Nehéz idők voltak azok. A város peremén nagy gyárak épültek, és az itt élő embereknek nagyon nehéz élete volt. Nagyon sokat kellett dolgozni, kevés volt a bér, a tüdőbaj népbetegségnek számított. Érdemes megnézni a korabeli képeket. Az itt élő embernek templomra volt szüksége, hogy érezze Isten közelségét, hogy meg tudjon szentelődni, hogy egyéni áldozatát, amivel dolgozott, amellyel családját nevelte Jézus áldozatához tudja fűzni. Ezzel magyarázható, hogy ezen a területen egymás után épültek a templomok. Először a Karmelita templom (1899), később az Angyalföld-Magdolnavárosi Szent László templom (1929), majd az Újlipótvárosi-Lőportárdűlői Szent Margit templom (1933).

Valószínű az itt élő emberek lelkületével is magyarázható, hogy miért BOLDOG MARGITRÓL nevezték el. Nem csak azért, mert közel volt a Margit-sziget, hanem azért mert az itt élő emberek lelkéhez közel állt az a királylány, aki segített a társain, aki együtt tudott érezni a betegekkel. Ráskai Lea által írt legendának az egyik legszebb részlete az, amikor a többi sorort zavarja, hogy Margit olyan sokat segít a betegeken, és megkérdezik tőle, hogy "mit törődöl vele?", a régi szövegben ezt olvassunk, "mi tenéked benne?", és úgy válaszol, hogy fáj neki, hogy az Egyház tagjai szenvednek. Talán azt is mondhatjuk, hogy a szenvedő társaiban Krisztus testének tagjai szenvednek. Ő áldozatot hoz ezekért az emberekért. Az itt élő emberek is sok áldozatot hoztak, és megértették Szent Margit áldozatát.

Mit üzen számunkra a templom felszentelése? Mi is nehéz korban élünk. A mai embernek is nagyon sok áldozatot kell hoznia. Ma sem könnyű eltartani egy családot, sokat kell azért egy apának és anyának fáradoznia. A legtöbb férfi reggel elmegy dolgozni, és csak későn tér haza. Alig van ideje foglalkozni a feleségével, gyermekeivel. Ez nagy áldozatot jelent. Újfajta betegségek terjednek. Ezek inkább lelki, pszichikai jellegűek. Ilyenek például a különböző függőségek. Ha ilyen előfordul, akkor családnak, vagy egy közösségnek nagy áldozatot kell vállalnia a gyógyulások érdekében. Ezért fontos az, hogy az itt élő emberek tudják: van templomuk, amely szent hely, Isten háza, ahol fáradozásukat Jézus Krisztus áldozatához tudják kapcsolni, ahol segítséget kaphatnak.

Imádkozzunk azért, hogy Szent Margit példájára mi is tudjunk Isten felé fordulni, Jézus áldozatából erőt meríteni. Tudjuk egymást lelkileg hordozni. Jézus kegyelméből részesülve tudjunk családon belül a béke hordozóivá válni. Akkor bízhatunk abban, hogy EZEKIEL PRÓFÉTA látomása itt is megvalósul (vö. Ez 47,1-12 ). A templomból káradó kegyelem életet visz az embereknek.

Dr. Beran Ferenc
egyetemi docens, Újlak plébánosa


(nyomtatható változat)

– o –


2017. október 8. Magyarok Nagyasszonya


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Lakatos Bence atya

Barta Szabolcs CM (Lazarista szerzetes) atya

 

– o –


2017. október 1. Évközi 26. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Erdő Péter bíboros atya            Monostori László atya


Bíboros atya homíliáját otthoni elmélkedésre, elmélyülésre
elolvashatjuk, letölthetjük erről a helyről.

 

Kedves Testvéreim!

A mai nap óriási öröm egyházközségünk számára, hiszen Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása látogat el hozzánk, hogy a délelőtt fél 11-es szentmisében velünk imádkozzon. Okunk van az örvendezésre és a hálaadásra azért is, mert főpásztorunk – a nagy paphiány ellenére – új lelkipásztort küldött hozzánk Lakatos Bence atya személyében, aki immár két hónapja szolgál templomunkban, és jókedvével, szeretetével sok mindenkit segít a Jézus felé vezető úton.

Az örömre és a hálára azonban van még egy okunk. Templomunk igen forgalmas helyen található, ezért napközben a templom előterébe eddig is sokan betértek imádkozni, elcsendesedni vagy egyszerűen csak megpihenni, nézelődni. A templom mindezidáig kizárólag a szentmisék ideje alatt volt látogatható, ám ez október 1-étől megváltozik, és egész napos nyitva tartással várunk mindenkit.

A mai naptól kezdődően – kísérleti jelleggel – templomunk nyitva lesz hétfőtől szombatig 6.30-19.00, vasár- és ünnepnapokon pedig 7.00-21.00 óráig. Használjuk ki a lehetőséget, és térjünk be napközben, ha munkába, iskolába vagy hazafelé, barátokhoz vagy vásárolni menet erre visz az utunk. A templom Isten háza, de olyan háza, ahol mi is otthon érezhetjük magunkat, ahol mindig szívesen látott vendégek vagyunk.

Szeretettel várunk minden megpihenni, elcsendesedni, imádkozni, elmélkedni vágyót templomunkban! Kérlek benneteket, vigyétek el a nyitva tartás hírét barátaitokhoz, szomszédaitokhoz, munkatársaitokhoz, osztálytársaitokhoz, ismerőseitekhez, hogy minél többen megtapasztalhassuk Isten közelségét és szeretetét a templomban – nem csak vasárnap.

Megragadom az alkalmat, hogy ezúton is megköszönjem plébániánk munkatársainak minden, a templom nyitva tartását lehetővé tevő munkáját és áldozatát.


Imádsággal és lelkipásztori szeretettel:

Budapest, 2017. október 1.

Dr. Monostori László
plébániai kormányzó


(nyomtatható változat)

 

– o –


2017. szeptember 24. Évközi 25. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –


2017. szeptember 17. Évközi 24. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –


2017. szeptember 10. Évközi 23. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –


2017. szeptember 3. Évközi 22. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Lakatos Bence atya

 

– o –


2017. augusztus 27. Évközi 21. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Lakatos Bence atya

 

– o –


2017. augusztus 20. Szent István király ünnepe


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –


2017. augusztus 13. Évközi 19. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

 

– o –


2017. augusztus 6. Urunk színeváltozása


Homíliák meghallgatása:

Lakatos Bence atya            Bényei Botond CM (lazarista szerzetes) atya

 

– o –


2017. július 30. Évközi 17. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Bényei Botond CM (lazarista szerzetes) atya

 

– o –


2017. július 23. Évközi 16. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Barta Szabolcs CM (lazarista szerzetes) atya

 

– o –


2017. július 16. Évközi 15. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

Barta Szabolcs CM (lazarista szerzetes) tartományfőnök atya

 

– o –


2017. július 9. Évközi 14. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László atya            Fábry Kornél atya

Ruppert József SchP (Piarista szerzetes) atya

 

– o –


2017. július 2. Évközi 13. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Ruppert József SchP (Piarista szerzetes) atya            Fábry Kornél atya

 

– o –


2017. június 25. Évközi 12. vasárnap


Homília meghallgatása Keresztelő Szent János ünnepére (júni.24.):

Tihanyi Péter atya

 

– o –


2017. június 18. Krisztus Teste és Vére ünnepe - Úrnapja


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Tihanyi Péter atya

 

– o –


2017. június 11. Szentháromság vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

Hodász András atya homíliája Tihanyi Péter atya újmiséjén

 

– o –


2017. június 4. Pünkösd


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –


2017. május 28. Urunk mennybemenetele


Homíliák meghallgatása:

Erdő Péter bíboros atya            Monostori László atya

 

– o –


2017. május 21. Húsvét 6. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

 


2017. május 14.
Húsvét 5. vasárnapja
(Elsőáldozás)

 


Homíliák meghallgatása:

 

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

 

 

– o –

 

2017. május 7. - Húsvét 4. (Jó Pásztor) vasárnapja

Anyák napja


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. április 30. - Húsvét 3. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

Ruppert József SchP (Piarista szerzetes) atya

 

– o –

 

2017. április 23. - Húsvét 2. (Isteni irgalmasság) vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Ruppert József SchP (Piarista szerzetes) atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. április 16. - Húsvét vasárnap


Ünnepi homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. április 15. - Húsvét vigíliája

Exsultet (Húsvéti örömének) - Fábry Kornél atya


Evangélium és homília meghallgatása:

Fábry Kornél atya

 

– o –

 

Nagyböjt

 

 

2017. április 14. - NAGYPÉNTEK


Evangélium és homília meghallgatása:

Énekelt passió (Gaudete!)

Monostori László atya

 

– o –

 

2017. április 13. - NAGYCSÜTÖRTÖK


Énekelt evangélium és a homília meghallgatása:

Fábry Kornél atya  Javított!!

 

– o –

 

2017. április 9. - Virágvasárnap


Passió és rövid homíliák meghallgatása:

Passió prózában

Énekelt passió (Gaudete!)

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

 

2017. április 6-8. - Nagyböjti triduum


Kálmán Antal plébániai kormányzó atya

Csütörtök

Péntek

  Szombat

 

 

 

– o –

 

2017. április 2. - Nagyböjt 5. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Ruppert József SchP (Piarista szerzetes) atya            Monostori László atya

 

– o –

 

Március 31-i közös keresztutunk hangfelvétele meghallgatható , letölthető az kiemelt szóra kattintva.

 

– o –

 

2017. március 26. - Nagyböjt 4. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Bényei Botond CM (Lazarista szerzetes) atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. március 19. - Nagyböjt 3. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. március 15. - Nemzeti ünnep


Homília meghallgatása:

Monostori László atya

 

– o –

 

2017. március 12. - Nagyböjt 2. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. március 5. - Nagyböjt 1. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

Évközi idő

 

2017. február 26. - Évközi 8. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. február 19. - Évközi 7. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. február 12. - Évközi 6. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Kálmán Antal plébániai kormányzó atya

 

– o –

 

2017. február 5. - Évközi 5. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. január 29. - Évközi 4. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. január 22. - Templombúcsú


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. január 18. - Árpád-házi Szent Margit ünnepe


Homília meghallgatása:

Zahar Béla atya

 

– o –

 

2017. január 15. - Évközi 2. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 

2017. január 8. - Urunk megkeresztelkedése


Homíliák meghallgatása:

Fábry Kornél atya            Monostori László atya

 

– o –

 Karácsonyi idő 

 

2017. január 1. - Szűz Mária, Isten anyja


Homíliák meghallgatása:

Nagymise            Családok szentmiséje

 

Bízd Újra Életedet Krisztusra!

 

 

– o –

 

2016. december 25. - Karácsony


Homíliák meghallgatása:

Monostori László plébános-helyettes atya            Fábry Kornél atya (Pásztorok szentmiséje)

 

 

 

– o –

 

A Mi Atyánk... imádság latin nyelven innen letölthető, kinyomtatható,
és a kotta alatt a lejátszót elindítva meghallgatható.

 

 

– o –

 

Advent

 

 

2016. december 18. - Advent IV. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Beran Ferenc atya, Óbuda-Újlak plébánosa            Monostori László plébános-helyettes atya

 

– o –

 

2016. december 11. - Advent III. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Dr. Erdő Péter bíboros atya            Monostori László plébános-helyettes atya

 

– o –

 

2016. december 4. - Advent II. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Nagymise            Családok szentmiséje

 

 

– o –

 

 

2016. november 27. - Advent I. vasárnapja


Homíliák meghallgatása:

Várnai Péter plébános atya            Monostori László helyettes plébános atya

 

 

– o –

Évközi idő

2016. november 20. - Krisztus Király


Homíliák meghallgatása:

Várnai Péter plébános atya            Monostori László helyettes plébános atya

 

– o –

 

2016. november 13. - Évközi 33. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Várnai Péter plébános atya            Monostori László helyettes plébános atya

 

– o –

 

2016. november 6. - Évközi 32. vasárnap


Homíliák meghallgatása:

Monostori László helyettes plébános atya            Szőke Sándor CM (lazarista szerzetes) atya

 

– o –

 

 

 

 

 

Utolsó frissítés: 2017. december 3.

 

 

 

 

Honlapunkkal kapcsolatos hozzászólásait ide várjuk!

 

Közösségeink:

Baba-Mama klub

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

  

  

 

 

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink: