Kezdőlap

Kapcsolat

Hirdetés

Templomunk

Szentségek

Képgaléria

Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

Isten = szeretet

    

 

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Szentgyónási lehetőségek 

 

 

Kolping Katolikus Iskola

 

 


 

 

2017. június 18.

Úrnapi körmenet

Krisztus Szentséges Teste és Vére ünnepén a 9 órai szent­mi­sé­hez kapcsolódva tartjuk meg az Úrnapi kör­me­ne­tet. A megelőző héten vi­rág­szir­mo­kat gyűjtünk, melyet a sekrestyében lehet leadni. A körmenetre várjuk a Nagy­mi­se résztvevőit, hogy kicsit korábban, kb. 10 órára érkezve kapcsolódjanak be a közös ünneplésbe!

 

2017. június 27.

Szent László király

Az esti szentmisét követően közösségi együttlétre, bog­rá­cso­zás­ra hívjuk templomunk híveit a kertbe. Köszönettel vesszük, ha saját készítésű süteménnyel hozzájárulnak az Agapéhoz.

 

Egész nyáron

Fotopályázat

A nyári szünetre foto­pá­lyá­za­tot hirdetünk "Nyáron ebben a templomban imádkoztam" címmel. A képeket szep­tem­be­rig gyűjtjük, és a leg­job­ban sikerült felvételeket templomunkban kiállítjuk és díjazzuk.

 

2017. júni.28-júli.2.

Hittanostábor

Gyermekeink a Börzsöny hegység lábánál vesznek részt tá­bo­ro­zá­son. Kísérjük őket imád­sá­gunk­kal, hogy testileg-lelkileg felfrissülve, egész­ség­ben térhessenek majd haza.

 

2017. július 18.

Szentségimádási nap

A nyári szünetben a hétfő esti szent­ség­imá­dás is szünetel. Hagyományos szent­ség­imá­dá­si napunkat július 18-án tartjuk templomunkban, amikor imádkozva mindannyian személyesen lehetünk együtt az Oltári­szentségben köztünk élő Krisztussal.

 

2017. szeptember 3.

Ifjúsági mise temp­lo­munk gi­tá­ros kó­ru­sa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a tanévben minden hónap első vasárnapján a 18 órai szentmisén.

 

2017. szeptember 7.

Az Emmánuel kö­zös­ség nyílt napja temp­lo­munk­ban az esti szent­mi­sé­vel kez­dő­dően az iskolaév hónapjainak első csütörtöki napján 18 órától.

 

Nemrég történt:

Húsvét vigíliája

Nagycsütörtök

Nagyböjti triduum

Közös keresztút a templomban

Családi kirándulás

Családi kirándulás

Szent Margit búcsú

== 2016 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Bíborosi nagymise

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 

Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium

1134 Budapest, Huba u. 6.

 

 

 

Iskolánk honlapja ide kattintva megtekinthető

 

 

 

Nyílt napok:
2016. november 9. (alsó és felső tagozat) és
2016. november 10. (gimnázium).
Játszóház nagycsoportosoknak (mindig 17 órától):
2016. november 17.
2017. január 12.
2017. január 26.
2017. február 9.
2017. március 2.
Tavaszváró játszóház: 2017. március 25. szombat

 

 

 

Közösségeink:

Baba-Mama klub

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Sacra Vocale Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

  

  

Adója 2 x 1%-ának fel­hasz­ná­lásáról ren­del­kez­het! Kérjük, tá­mo­gassa a
Kolping Gimnázium ala­pít­ványát, (adósz.:18187654-1-42) és a Magyar Katolikus Egyházat!

 

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink: