Kezdőlap

Kapcsolat

Hirdetés

Templomunk

Szentségek

Képgaléria

Árpád-házi Szent Margit templom és plébánia

Budapest, XIII. ker. Lehel tér

Isten = szeretet

    

 

Hittanórák rendje

Szentmisék rendje 

 

Szentgyónási lehetőségek 

 

 

Kolping Katolikus Iskola

 

 


 

 

2017. október

A Szűzanya hónapjában minden nap 17:15-tól imádkozzuk a Szentolvasót templomunkban. Várjuk a napi 5 perc rendszeres imád­sá­got vállaló híveket a Rózsafüzér-koszorúk ha­gyo­má­nyá­hoz való csat­la­ko­zás­ra. Jelentkezés a sek­res­tyé­ben.

 

2017. október 13.

Zarándoklat

Pénteken 8:30-kor a temp­lom­tól indulunk közös za­rán­dok­latra a Fatimai Szűzanya tiszteletére épült soroksári Szent István király plé­bá­ni­a­temp­lom­hoz. Az út 3 km-es utolsó szakaszát a Mária Rádió zarándokcsoportjával együtt gyalogosan tesszük meg. Szeretettel hívunk mindenkit!

 

2017. október 14.

Ave Maria

Templomunk orgonistája, Vargha Viktor és énekes vendége, Horváth Csaba előadásában a zenetörténet legszebb Ave Maria meg­ze­né­sí­té­se­iből hall­gat­ha­tunk meg ismert, és ritkán hall­ha­tó darabokat is. A hang­ver­seny szombaton, az előesti szentmisét követően, 19 óra­kor ingyenesen hall­gat­hatják meg.

 

2017. október 15.

Templomszentelés évforduló

Templomunk fel­szen­te­lé­sé­nek 84. év­for­du­ló­ján az ünnepi szentmisét 10:30-kor Beran Ferenc Újlaki plé­bá­nos atya mondja, a zenei szolgálatot pedig Gaudete! Énekkarunk végzi. A szent­misén kevésbé ismert egyház­zenei művek is felhangzanak.

 

2017. november 2.

Az Emmánuel kö­zös­ség nyílt napja temp­lo­munk­ban az esti szent­mi­sé­vel kez­dő­dően az iskolaév hónapjainak első csütörtöki napján 18 órától.

 

2017. november 5.

Ifjúsági mise temp­lo­munk gi­tá­ros kó­ru­sa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel a tanévben minden hónap első vasárnapján, ezúttal az új, 19:30 órai szentmisén.

 

Nemrég történt:

Húsvét vigíliája

Nagycsütörtök

Nagyböjti triduum

Közös keresztút a templomban

Családi kirándulás

Családi kirándulás

Szent Margit búcsú

== 2016 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Misztériumjáték

Bíborosi nagymise

== 2015 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2014 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2013 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2012 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2011 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

Hittanosok téli túrája

== 2010 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

== 2009 ==

Év végi hálaadás:
a beszámoló letölthető

 

 

 

 

Látogatóink száma

2009. október 15-e óta:

 

 

Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium

1134 Budapest, Huba u. 6.

 

 

 

Iskolánk honlapja ide kattintva megtekinthető

 

 

 

Nyílt napok:
2016. november 9. (alsó és felső tagozat) és
2016. november 10. (gimnázium).
Játszóház nagycsoportosoknak (mindig 17 órától):
2016. november 17.
2017. január 12.
2017. január 26.
2017. február 9.
2017. március 2.
Tavaszváró játszóház: 2017. március 25. szombat

 

 

 

Közösségeink:

Baba-Mama klub

Felnőtt Családcsoport

Ifjú Házasok

Szent Mónika közösség

"András Nap" férfi csoport

Karitász csoport

Ifjúsági Énekkar

Sacra Vocale Énekkar

Gaudete! Énekkar

Rózsafüzér társulat

Magnificat csoport

  

 

Hamvak elhelyezése templomi osszáriumban

  

  

 

 

Ajánlott lapok:

 

 

 

 

 

 

 

 

Beszédek, elmélkedések

Hittanórák

 

Eucharisztikus kongresszus

Mindszenty életéről

Mindszenty az emigrációban

 

 

 

 

 

 

 

Szomszédaink: